i

Orzeczenia

Między innymi: Orzeczenie o stopniu niepełnosprawności dla osób dorosłych i dzieci. Ulgi i uprawnienia

Karta parkingowa

Karty parkingowe dla placówek i osób fizycznych. Wydawanie kart parkingowych.

h

Legitymacja

Legitymacja osoby niepełnosprawnej. Procedury wydawania legitymacji, oraz wnioski o wydanie.

Pilne! Koronawirus

Posiedzenia w pandemii

Od 8 kwietnia 2020 roku wznowione zostały posiedzenia składów orzekających. Z przyczyn związanych ze zwalczaniem zakażenia, zapobieganiem...

Terminy odwołań epidemia

W związku z wejściem w życie przepisu art. 68 ustawy z dnia 14 maja 2020 r. o zmianie niektórych ustaw w zakresie działań osłonowych w związku z...

Wydłużenie ważności orzeczeń i kart parkingowych SARS-CoV-2

UWAGA WYDŁUŻENIE WAŻNOŚCI ORZECZEŃ W związku z ogłoszonym stanem epidemii i wejściem w życie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z...

Zmiany – karty parkingowe

1 lipca 2021 r. wchodzi w życie Rozporządzenie Ministra Rodziny i Polityki Społecznej z dnia 10 czerwca 2021 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie...

Dla niesłyszących