Wielozadaniowy Ośrodek Integracji

2021-11-07 | Aktualności

Wielozadaniowy Ośrodek Integracji zaprasza niepełnosprawnych mieszkańców miasta Tychy i ich rodziny a także osoby znajdujące się w trudniej sytuacji życiowej.

Punkt bezpłatnego poradnictwa (pracownika socjalnego i prawnika) znajduje się przy ul. Barona 30 pokój 209 (Centrum Balbina). Ośrodek zapewnia m.in.: informacje na temat przysługujących praw, pomoc przy wypełnianiu dokumentów i pisaniu pism oraz informacje na temat oferty tyskich instytucji i organizacji dla osób niepełnosprawnych.