Świadczenie wspierające

Świadczenie wspierające załatwia się w dwóch etapach. Postępowanie dotyczy tylko osób pełnoletnich, posiadających orzeczenie, które zgodnie z ustawą o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych...

Zmiana przepisów

W związku ze zmianą przepisów informujemy, że wnioski o wydanie orzeczenia składane od dnia 13 września 2022 r. będą rozpatrywane z udziałem osób orzekanych (z wyjątkiem osób niezdolnych do przybycia do Zespołu – według...

Zmiana w uldze rehabilitacyjnej

Uwaga zmiany w podatkach! Od 2022 r. rozszerzono katalog wydatków dotyczących ulgi rehabilitacyjnej. Dodano między innymi możliwość odliczenia wydatków na zakup pieluchomajtek itp., koszt pobytu opiekuna na turnusie rehabilitacyjnym czy koszt...

Informacja o remoncie

Informujemy, że budynek siedziby Powiatowego Zespołu obecnie jest w remoncie, który potrwa kilkanaście tygodni. Z tego powodu urna została przeniesiona na piętro obok Punktu Obsługi Klienta. Remont powoduje utrudnienie dostępu dla osób...

Środowiskowy Dom Samopomocy „MOZAIKA” w Tychach

ul. Mikołowska 122, 43-100 Tychy, tel. 32 216-86-08 Czy jest Pan/Pani osobą doświadczoną kryzysem psychicznym, w trakcie diagnozy psychiatrycznej lub remisji choroby psychicznej? Czy przeżywa Pan/Pani lęk, zagubienie, osamotnienie? Jeżeli tak,...