Przedłużanie orzeczeń i kart parkingowych – zmiana przepisów

2023-05-17 | Koronawirus

Powiatowy Zespół do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności w Tychach informuje, że z dniem 6 sierpnia 2023 r. zmienią się przepisy dotyczące przedłużania orzeczeń  i kart parkingowych w okresie pandemii.

Zgodnie z tymi przepisami:

Orzeczenie o niepełnosprawności / stopniu niepełnosprawności, którego okres ważności:

1) upłynąłby od dnia 9 marca 2020 r. do dnia 31 grudnia 2020 r. – zachowuje ważność do dnia 31 grudnia 2023 r.,

2) upłynąłby w okresie od dnia 1 stycznia 2021 r. do dnia 31 grudnia 2021 r. – zachowuje ważność do dnia 31 marca 2024 r.,

3) upłynąłby w okresie od dnia 1 stycznia 2022 r. do dnia 05 sierpnia 2023 r. – zachowuje ważność do dnia 30 września 2024 r.

jednak nie dłużej niż do dnia wydania nowego ostatecznego orzeczenia o niepełnosprawności albo orzeczenia o stopniu niepełnosprawności.

KARTY PARKINGOWE

wydane na podstawie orzeczeń wskazanych:

 w punkcie 1 zachowują ważność do dnia 31 GRUDNIA 2023 r.,

w punkcie 2 zachowują ważność do dnia 31 MARCA 2024 r.,

 w punkcie 3 zachowują ważność do dnia 30 WRZEŚNIA 2024 r,

jednak nie dłużej niż do dnia wydania nowego ostatecznego orzeczenia o niepełnosprawności albo orzeczenia o stopniu niepełnosprawności.

KARTY PARKINGOWE DLA PLACÓWEK ZOSTAJĄ PRZEDŁUŻONE DO 31 DNIA MARCA 2024 r.

Podstawa prawna

Ustawa z  dnia 9 marca 2023 r. o zmianie ustawy o ochronie konkurencji i konsumentów oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. 2023 poz. 852) art. 10, 23-24 oraz 28 pkt.2 ogłoszona w dniu 05 maja 2023 r. w Dzienniku Ustaw.