i

Orzeczenia

Między innymi: Orzeczenie o stopniu niepełnosprawności dla osób dorosłych i dzieci. Ulgi i uprawnienia

Karta parkingowa

Karty parkingowe dla placówek i osób fizycznych. Wydawanie kart parkingowych.

h

Legitymacja

Legitymacja osoby niepełnosprawnej. Procedury wydawania legitymacji, oraz wnioski o wydanie.

Aktualności PZON

Świadczenie wspierające

Świadczenie wspierające załatwia się w dwóch etapach. Postępowanie dotyczy tylko osób pełnoletnich, posiadających orzeczenie, które zgodnie z ustawą o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz...

Przedłużenie ważności orzeczeń i kart parkingowych

UWAGA PRZEDŁUŻANIE ORZECZEŃ Dnia 30 grudnia 2023 r. zmieniają się przepisy dotyczące przedłużania orzeczeń w okresie pandemii. Zgodnie z tymi przepisami orzeczenie o niepełnosprawności / stopniu...

Zmiana przepisów

W związku ze zmianą przepisów informujemy, że wnioski o wydanie orzeczenia składane od dnia 13 września 2022 r. będą rozpatrywane z udziałem osób orzekanych (z wyjątkiem osób niezdolnych do...

Zmiana w uldze rehabilitacyjnej

Uwaga zmiany w podatkach! Od 2022 r. rozszerzono katalog wydatków dotyczących ulgi rehabilitacyjnej. Dodano między innymi możliwość odliczenia wydatków na zakup pieluchomajtek itp., koszt pobytu...

Informacja o remoncie

Informujemy, że budynek siedziby Powiatowego Zespołu obecnie jest w remoncie, który potrwa kilkanaście tygodni. Z tego powodu urna została przeniesiona na piętro obok Punktu Obsługi Klienta. Remont...

Środowiskowy Dom Samopomocy „MOZAIKA” w Tychach

ul. Mikołowska 122, 43-100 Tychy, tel. 32 216-86-08 Czy jest Pan/Pani osobą doświadczoną kryzysem psychicznym, w trakcie diagnozy psychiatrycznej lub remisji choroby psychicznej? Czy przeżywa...

Miganie ułatwia poznanie

Od września 2020 roku startuje projekt "Miganie ułatwia poznanie". Realizowany jest w formie warsztatów nauki podstaw języka migowego przez Fundację "Kopalnia Kreatywności". Szczegóły na plakacie...

Wielozadaniowy Ośrodek Integracji

Wielozadaniowy Ośrodek Integracji zaprasza niepełnosprawnych mieszkańców miasta Tychy i ich rodziny a także osoby znajdujące się w trudniej sytuacji życiowej. Punkt bezpłatnego poradnictwa...

Nieodpłatna pomoc prawna.

Skorzystaj z nieodpłatnej pomocy prawnej, nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego oraz niedodpłatnej mediacji. Telefon 32-776-30-31, adres e-mail npp@umtychy.pl. Więcej informacji o nieodpłatnej...

Pilne! Koronawirus

Przedłużenie ważności orzeczeń i kart parkingowych

UWAGA PRZEDŁUŻANIE ORZECZEŃ Dnia 30 grudnia 2023 r. zmieniają się przepisy dotyczące przedłużania orzeczeń w okresie pandemii. Zgodnie z tymi...

Przedłużanie orzeczeń i kart parkingowych – zmiana przepisów

Powiatowy Zespół do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności w Tychach informuje, że z dniem 6 sierpnia 2023 r. zmienią się przepisy dotyczące...

16 maja 2022 r. -koniec stanu epidemii- początek stanu zagrożenia epidemicznego

Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Zdrowia w sprawie odwołania na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej stanu epidemii z dniem 16 maja 2022 roku...

Posiedzenia w pandemii

Od 8 kwietnia 2020 roku wznowione zostały posiedzenia składów orzekających. Z przyczyn związanych ze zwalczaniem zakażenia, zapobieganiem...

Wydłużenie ważności orzeczeń i kart parkingowych SARS-CoV-2

UWAGA WYDŁUŻENIE WAŻNOŚCI ORZECZEŃ W związku z ogłoszonym stanem epidemii i wejściem w życie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z...

Zmiany – karty parkingowe

Uwaga! Z dniem 29.09.2023 r. przestały obowiązywać poniższe zmiany. 1 lipca 2021 r. wchodzi w życie Rozporządzenie Ministra Rodziny i Polityki...

Dla niesłyszących