Zmiany – karty parkingowe

2021-11-07 | Koronawirus

Uwaga! Z dniem 29.09.2023 r. przestały obowiązywać poniższe zmiany.

1 lipca 2021 r. wchodzi w życie Rozporządzenie Ministra Rodziny i Polityki Społecznej z dnia 10 czerwca 2021 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wzoru oraz trybu wydawania i zwrotu kart parkingowych.

Zgodnie z tym rozporządzeniem wniosek o wydanie karty parkingowej osobie niepełnosprawnej lub osobie upoważnionej do reprezentowania placówki może być złożony z wyłączeniem jej osobistego stawiennictwa, w tym w szczególności za pośrednictwem operatora pocztowego, do upływu 90. dnia od dnia odwołania stanu zagrożenia epidemicznego lub stanu epidemii.

Obowiązuje w tym czasie nowy wzór wniosku, który znajduje się na stronie w zakładce: Sprawy do załatwienia.