Organizacja

2021-11-07

Osoby zarządzające:

Członkowie składów orzekających uprawnieni do orzekania o niepełnosprawności i stopniu niepełnosprawności w zakresie specjalności lekarz, doradca zawodowy, pedagog, pracownik socjalny, psycholog na podstawie zaświadczeń wydanych przez Pełnomocnika Rządu do Spraw Osób Niepełnosprawnych lub/i Wojewodę Śląskiego.

M

Lista członków Powiatowego Zespołu do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności w Tychach

Lekarze – Przewodniczący składów orzekających:

 1. Justyna Daniłowicz-Magiera
 2. Zuzanna Fizia
 3. Danuta Jarząbek-Karkoszka
 4. Piotr Jezierski
 5. Wojciech Kornafel
 6. Daria Kozłowska 
 7. Bożena Kumor-Kempa
 8. Bożena Łącka
 9. Jadwiga Muzyczuk-Sojka
 10. Jan Wójcicki
 11. Piotr Zych

Specjaliści:

 1. Jacek Baczak – pracownik socjalny, doradca zawodowy
 2. Paweł Grosman – pracownik socjalny
 3. Iwona Jaźwa – doradca zawodowy psycholog
 4. Danuta Kozak – doradca zawodowy, pedagog
 5. Sylwia Lis – doradca zawodowy
 6. Sebastian Łącki – pracownik socjalny
 7. Sławomir Łukasz – pracownik socjalny
 8. Joanna Manista-Świerczyńska – pracownik socjalny
 9. Wiesława Pająk – pracownik socjalny
 10. Magdalena Rogalska – doradca zawodowy
 11. Sobiesław Sawicki – pracownik socjalny
 12. Anita Szubert – pedagog
 13. Aleksandra Zwyrtek-Tarach – doradca zawodowy, psycholog