e-Urząd

2021-12-01

Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej (ePUAP) to system informatyczny, dzięki któremu obywatele mogą załatwiać sprawy urzędowe za pośrednictwem internetu, natomiast przedstawiciele podmiotów publicznych – bezpłatnie udostępniać swoje usługi w postaci elektronicznej. Ideą przyświecającą budowie ePUAP było stworzenie jednego, łatwo dostępnego i bezpiecznego elektronicznego kanału udostępniania usług publicznych; tak powstał portal www.epuap.gov.pl.
Portal zapewnia sprawną komunikację pomiędzy:

  • Obywatelami a administracją
  • Przedsiębiorcami a administracją
  • Instytucjami administracji publicznej

Dzięki platformie EPUAP obywatel może założyć profil zaufany – jest to bezpłatna metoda potwierdzania tożsamości w elektronicznych kontaktach z administracją.
Obecnie platforma umożliwia posiadaczom profilu zaufanego podpisanie dokumentu podpisem zaufanym. Dzięki tej usłudze możesz np. podpisać wniosek i złożyć go w urzędzie wersji elektronicznej.

Korespondencję do nas z portalu EPUAP należy kierować na adres skrzynki: /PZONTYCHY/SkrytkaESP