Posiedzenia w pandemii

2021-11-27 | Koronawirus

Od 8 kwietnia 2020 roku wznowione zostały posiedzenia składów orzekających. Z przyczyn związanych ze zwalczaniem zakażenia, zapobieganiem rozprzestrzenianiu się, profilaktyką oraz zwalczaniem skutków choroby zakaźniej wywołanej wirusek SARS-CoV-2 w okresie od 8 marca 2020 r. do upływu 90. dnia od dnia odwołania stanu epidemii, jeślilekarz przewodniczącyskładu orzekającego uzna dołączoną do wniosku dokumentację medyczną za wystarczającą do wydania oceny, ocena może się odbyć bez badania – czyli zaocznie.