Świadczenie wspierające

2024-01-02 | Aktualności

Świadczenie wspierające załatwia się w dwóch etapach.

Postępowanie dotyczy tylko osób pełnoletnich, posiadających orzeczenie, które zgodnie z ustawą o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych potwierdza status osoby niepełnosprawnej.

Etap 1:

W Wojewódzkim Zespole do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności należy złożyć wniosek o wydanie decyzji ustalającej poziom potrzeby wsparcia wraz z kwestionariuszem samooceny.

Wnioski te można złożyć za pośrednictwem Powiatowego Zespołu.

Druki: Wojewódzki Zespół ds. Orzekania o Niepełnosprawności w Województwie Śląskim (bip.gov.pl)

Informacje: Wojewódzki Zespół ds. Orzekania o Niepełnosprawności – Świadczenie wspierające / Śląski Urząd Wojewódzki w Katowicach (katowice.uw.gov.pl)

Etap 2:

Dla osób posiadających decyzję ustalającą poziom potrzeby wsparcia.

Należy złożyć wniosek o wypłatę świadczenia wspierającego w ZUS.

Szczegóły: Świadczenie wspierające dla osób z niepełnosprawnością – ZUS

Dodatkowe informacje: Świadczenie wspierające – krok po kroku – Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej – Portal Gov.pl (www.gov.pl)