Zmiana przepisów

2022-09-15 | Aktualności

W związku ze zmianą przepisów informujemy, że wnioski o wydanie orzeczenia składane od dnia 13 września 2022 r. będą rozpatrywane z udziałem osób orzekanych (z wyjątkiem osób niezdolnych do przybycia do Zespołu – według oświadczenia we wniosku oraz wpisu lekarza w zaświadczeniu lekarskim).

Podstawa prawna: § 1 Rozporządzenia Ministra Rodziny i Polityki Społecznej z dnia 19 lipca 2022 r. o zmianie rozporządzenia zmieniającego rozporządzenie w sprawie orzekania o niepełnosprawności i stopniu niepełnosprawności (Dz.U. z 2022 poz 1606)