Orzeczenia

2021-11-17

Orzeczenie o stopniu niepełnosprawności

Wnioski, wymagane dokumenty, procedury…

Orzeczenie o wskazaniach do ulg i uprawnień

Wnioski, wymagane dokumenty, procedury…

Orzeczenia o niepełnosprawności - dzieci do lat 16

Wnioski, wymagane dokumenty, procedury…

Odwołanie

Wniosek, informacje

Uprawnienia szczególne

Informacje na temat specjalnych uprawnień dla osób posiadających orzeczenie