Uprawnienia szczególne

2021-12-01

Osobom posiadającym orzeczenie:

1) o znacznym stopniu niepełnosprawności;

2) o niepełnosprawności łącznie ze wskazaniami: konieczności stałej lub długotrwałej opieki lub pomocy innej osoby w związku ze znacznie ograniczoną możliwością samodzielnej egzystencji oraz konieczności stałego współudziału na co dzień opiekuna dziecka w procesie jego leczenia, rehabilitacji i edukacji, przysługuje prawo do:

  • bezpłatnych wyrobów medycznych na zlecenie osoby uprawnionej,  do wysokości limitu finansowania, według wskazań medycznych, bez uwzględnienia okresów użytkowania (o ilości miesięcznego zaopatrzenia w te wyroby decyduje każdorazowo osoba uprawniona do wystawienia zlecenia na te wyroby),
  • korzystania poza kolejnością ze świadczeń opieki zdrowotnej oraz z usług farmaceutycznych udzielanych w aptekach,
  • korzystania poza kolejnością ze świadczeń opieki zdrowotnej w szpitalach (poza kolejnością przyjęć wynikającą z prowadzonej przez niego listy oczekujących) i świadczeń specjalistycznych w ambulatoryjnej opiece zdrowotnej (świadczeniodawca powinien udzielić świadczeń w dniu zgłoszenia, nie później niż w ciągu 7 dni roboczych od dnia zgłoszenia),
  • świadczeń rehabilitacji leczniczej, zgodnie ze wskazaniami medycznymi,
  • udzielanie ambulatoryjnych świadczeń specjalistycznych finansowanych ze środków publicznych w zakresie leczenia wybranych chorób następuje bez skierowania.