Karty parkingowe placówek – podstawowe informacje

2021-11-27

Placówka, zajmująca się opieką, rehabilitacją lub edukacją osób niepełnosprawnych, mających znacznie ograniczone możliwości samodzielnego poruszania się, może się ubiegać o wydanie karty parkingowej.

Kartę wydaje Przewodniczący Powiatowego Zespołu do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności.

Wydawana jest placówce wyłącznie na czas określony 3 lat.

Kartę parkingową umieszcza się za przednią szybą pojazdu samochodowego, a jeśli pojazd nie posiada przedniej szyby – w widocznym miejscu w przedniej części pojazdu, w sposób eksponujący widoczne zabezpieczenia karty oraz umożliwiający odczytanie jej numeru i daty ważności.

Wzór karty parkingowej dla placówek

Awers
Wzór karty parkingowej awers
Rewers
Wzór karty parkingowej rewers
Karta parkingowa uprawnia kierującego pojazdem należącym do placówki, przewożącego osobę mającą znacznie ograniczone możliwości samodzielnego poruszania się, pozostającą pod opieką takiej placówki, do zatrzymania się w miejscach wyznaczonych dla niepełnosprawnych oraz do niestosowania wymienionych niżej znaków (pod warunkiem zachowania szczególnej ostrożności):