Znaczny stopień niepełnosprawności

2021-11-27

Do znacznego stopnia niepełnosprawności zalicza się osobę z naruszoną sprawnością organizmu niezdolną do pracy albo zdolną do pracy jedynie w warunkach pracy chronionej i wymagającą, w celu pełnienia ról społecznych, stałej lub długotrwałej opieki i pomocy innych osób z związku z niezdolnością do samodzielniej egzystencji.

  Oznacza to, że do znacznego stopnia niepełnosprawności zalicza się następujące grupy osób:

  1. osoby niezdolne do pracy,
  2. osoby zdolne do pracy w warunkach pracy chronionej.

  Zarówno osoby z pierwszej jak i drugiej grupy muszą jednocześnie wymagać, w celu pełnienia ról społecznych, stałej lub długotrwałej opieki i pomocy innych osób w związku z niezdolnością do samodzielnej egzystencji.

  Niezdolność do samodzielnej egzystencji – naruszenie sprawności organizmu w stopniu uniemożliwiającym zaspokajanie bez pomocy innych osób podstawowych potrzeb życiowych, za które uważa się przede wszystkim samoobsługę, poruszanie się i komunikację.

  Konieczność sprawowania opieki – całkowita zależność osoby od otoczenia, polegająca na pielęgnacji w zakresie higieny osobistej i karmienia lub w wykonywaniu czynności samoobsługowych, prowadzeniu gospodarstwa domowego oraz ułatwiania kontaktów ze środowiskiem.

  Konieczność udzielania pomocy, w tym w pełnieniu ról społecznych – zależność osoby od otoczenia, polegająca na udzieleniu wsparcia w czynnościach samoobsługowych, w prowadzeniu gospodarstwa domowego współdziałania w procesie leczenia, rehabilitacji i edukacji oraz w pełnieniu ról społecznych właściwych dla każdego człowieka, zależnych od wieku, płci, czynników społecznych i kulturowych