Ważna informacja dotycząca wniosków

2022-01-23 | Bez kategorii

Ze względu na pogarszającą się sytuację epidemiologiczną zalecamy składanie wniosków za pośrednictwem poczty lub do skrzynki podawczej w siedzibie Zespołu dostępnej od 7:00 do 17:00.