Wniosek o wydanie karty parkingowej dla osoby fizycznej  lub placówki


 pdf button   wniosek o wydanie karty parkingowej

 


 Opłata za wydanie karty parkingowej wynosi 21 zł.


Opłatę należy przelać na konto bankowe Zespołu oraz do wniosku dołączyć dowód wpłaty.


 Dane do przelewu:

Powiatowy Zespoł do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności w Tychach

ul. Budowlanych 59

43-100 Tychy


 94 1240 1330 1111 0010 6089 9410


Opis przelewu:

"opłata za kartę parkingową dla ......."

(podać imię i nazwisko osoby która składa wniosek o wydanie karty parkingowej)

 

Opis przelewu dla placówek:

 

"opłata za kartę parkingową dla ......."

 

(podać nazwę placóeki, która składa wniosek o wydanie karty parkingowej oraz nr rejestracyjny samochodu)


Druk wpłaty gotówkowej