Wszystkie osoby składające wnioski o wydanie orzeczeń, uprzejmie prosimy o przynoszenie ze sobą oryginałów dokumentacji medycznej, którą wraz z wnioskiem będą składać do akt sprawy. Po stwierdzeniu zgodności z oryginałem, przez pracownika Punktu Obsługi Klienta, oryginały są zwracane wnioskodawcom.