Polecamy następujące projekty unijne:

 

  1. Pogranicze bez barier
  2. Projekty MOPS współfinansowane przez UE
  3. Nie=pełnosprawni na rynku pracy
  4. Projekt LOK - Kierunek praca - kompleksowy porogram aktywizacji NEET dla osób do 29 r. ż.