bip logo

Wersja dla niedowidzących:

belkagora

http://pzon-tychy.pl/components/com_gk3_photoslide/thumbs_big/296060slajd1.pnglink
http://pzon-tychy.pl/components/com_gk3_photoslide/thumbs_big/293595slajd2.pnglink
Składanie wniosków Składanie wniosków

belkadol

Karty parkingowe osób fizycznych - podstawowe informacje


Wskazanie w punkcie 9 orzeczenia (wydanego po 01.07.2014 r. z wyjątkami –szczegóły w PZON), o treści: „spełnia”, uprawnia do wystąpienia z wnioskiem o wydanie karty parkingowej.

Kartę wydaje Przewodniczący Powiatowego Zespołu do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności.

Wydawana jest wyłącznie na czas określony (na okres ważności orzeczenia, jednak nie dłużej niż na okres 5 lat).

Za wydanie karty parkingowej pobiera się opłatę.

 

 karta parkingowa
 


Karta parkingowa uprawnia posiadacza karty, a także kierowcę przewożącego posiadacza karty, do zatrzymania się w miejscach wyznaczonych dla niepełnosprawnych oraz do niestosowania wymienionych niżej znaków (pod warunkiem zachowania szczególnej ostrożności):

karta parkingowa znaki


Wyciąg z przepisów orzeczniczych:

Przy ocenie spełniania przez osobę niepełnosprawną przesłanek określonych w ustawie Prawo o ruchu drogowym, o których mowa w art. 6b ust. 3 pkt 9 ustawy, bierze się pod uwagę, czy niepełnosprawność powoduje znacznie ograniczone możliwości samodzielnego poruszania się.

Przy czym w przypadku osób niepełnosprawnych zaliczonych do umiarkowanego stopnia niepełnosprawności spełnienie tych przesłanek może zostać stwierdzone przez skład orzekający i wpisane w orzeczenie jedynie w przypadku ustalenia przyczyny niepełnosprawności oznaczonej symbolem: 04-O (choroby narządu wzroku), 05-R (upośledzenia narządu ruchu) lub 10-N (choroba neurologiczna).

UWAGA: karty parkingowe wydane przed 01.07.2014 r. są już nieważne - obowiązuje nowy wzór karty (jak wyżej).

 


 

Aktualności

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6

Projekty unijne dla niepełnosprawnych

Polecamy następujące projekty unijne:   Pogranicze bez barier Projekty MOPS współfinansowane przez UE Nie=pełnosprawni na rynku pracy Projekt LOK - Kierunek praca - kompleksowy porogram aktywizacji NEET dla osób do 29 r. ż.

Magdalena Rogalska 05 Mar 2019

Korzystne zmiany dla osób ze znacznym st…

Korzystne zmiany dla osób ze znacznym stopniem niepełnosprawności - dodatkowe pieniądze na leczenie i łatwiejszy dostęp do świadczeń.   Ze strony NFZ: "Od 1 lipca osoby ze znacznym stopniem niepełnosprawności, na mocy...

Magdalena Rogalska 06 Lip 2018

Ulga rehabilitacyjna - ważna zmiana

 Od stycznia br. weszły w życie zmiany w uldze rehabilitacyjnej.   Zmiany dotyczą: - podniesienia dochodu osoby z niepełnosprawnością pozostającej na utrzymaniu podatnika, - odliczenia wydatków związanych z używaniem samochodu będącego własnością osoby niepełnosprawnej -...

Magdalena Rogalska 14 Lut 2018

Aktywny samorząd

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Tychach zaprasza osoby niepełnosprawne do wzięcia udziału w programie "Aktywny samorząd". Szczegóły uczestnictwa w programie - warunki i terminy składania wniosków znajdują się tutaj

Magdalena Rogalska 20 Sie 2013

Wielozadaniowy Ośrodek Integracji

Wielozadaniowy Ośrodek Integracji zaprasza niepełnosprawnych mieszkańców miasta Tychy i ich rodziny a także osoby znajdujące się w trudniej sytuacji życiowej.   Punkt bezpłatnego poradnictwa (pracownika socjalnego i prawnika) znajduje się przy ul. Barona...

Magdalena Rogalska 02 Kwi 2013

Uprawnienia pracownika i pracodawcy

Aktualne ulgi i uprawnienia osób niepełnosprawnych pracujących znajdują się tutaj. Uwaga! W dniu 10 lipca 2014 r. weszły w życie zmiany w zakresie czasu pracy osób niepełnosprawnych zaliczonych do znacznego...

Magdalena Rogalska 09 Sie 2012

Ważne

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4

Dowody w sprawie

Wszystkie osoby składające wnioski o wydanie orzeczeń, uprzejmie prosimy o przynoszenie ze sobą oryginałów dokumentacji medycznej, którą wraz z wnioskiem będą składać do akt sprawy. Po stwierdzeniu zgodności z oryginałem,...

Magdalena Rogalska - avatar Magdalena Rogalska 24 Maj 2013

Read more

Zaświadczenie lekarskie

Zaświadczenie wystawione przez lekarza prowadzącego JEST WAŻNE PRZEZ 30 DNI OD DATY WYSTAWIENIA! (Wniosek wraz z posiadaną dokumentacją medyczną należy złożyć w tym czasie w siedzibie Zespołu do Spraw Orzekania...

Magdalena Rogalska - avatar Magdalena Rogalska 30 Cze 2012

Read more

Dokumentacja medyczna

Wszystkie osoby składające wnioski o wydanie orzeczeń, uprzejmie prosimy o przynoszenie ze sobą oryginałów dokumentacji medycznej, którą wraz z wnioskiem będą składać do akt sprawy. Po stwierdzeniu zgodności z oryginałem,...

Magdalena Rogalska - avatar Magdalena Rogalska 23 Kwi 2012

Read more

Składanie wniosków

Osoba niepełnosprawna posiadająca orzeczenie o niepełnosprawności lub o stopniu niepełnosprawności wydane na czas określony, może wystąpić z wnioskiem o wydanie orzeczenia o ponowne ustalenie stopnia niepełnosprawności, nie wcześniej niż 30...

Administrator - Mateja Mirosław - avatar Administrator - Mateja Mirosław 22 Kwi 2012

Read more

GODZINY PRACY
PUNKTU OBSŁUGI KLIENTA

od poniedziałku do środy

od 8.00 do 14.00

czwartek
od 8.00 do 17.00

piątek
od 8.00 do 13.00
43-100 Tychy
ul. Budowlanych 59
tel./fax: 032 438 20 50
bok@pzon-tychy.pl

 

 logo nieslyszacy

REDAKCJA STRONY