bip logo

Wersja dla niedowidzących:

belkagora

http://pzon-tychy.pl/components/com_gk3_photoslide/thumbs_big/296060slajd1.pnglink
http://pzon-tychy.pl/components/com_gk3_photoslide/thumbs_big/293595slajd2.pnglink
Składanie wniosków Składanie wniosków

belkadol

SPRAWA:


WYDAWANIE KART PARKINGOWYCH

PODSTAWA PRAWNA

* art. 8 ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. - Prawo o ruchu drogowym (Dz. U. z 2012 r. poz. 1137, z późn. zm.),
* rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 25 czerwca 2014 r. w sprawie wzoru oraz trybu wydawania i zwrotu kart parkingowych (Dz. U. z 2014 r., poz. 870 ze zm.),

*rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 24 czerwca 2014 r. w sprawie wysokości opłaty za wydanie karty parkingowej oraz warunków dystrybucji blankietów kart parkingowych (Dz. U. z 2014 r., poz. 843),

* rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 18 czerwca 2014 r. w sprawie rodzaju palcówek uprawnionych do uzyskania karty parkingowej (Dz. U. z 2014 r. poz. 818).


WYMAGANE DOKUMENTY


OSOBY FIZYCZNE

 • wniosek osoby zainteresowanej wydaniem karty parkingowej lub jej przedstawiciela ustawowego albo opiekuna prawnego,
 • orzeczenie o niepełnosprawności, stopniu niepełnosprawności lub o wskazaniach do ulg i uprawnień, wydane po 1 lipca 2014 r., zawierające wpis w punkcie 9 orzeczenia o treści "spełnia" lub orzeczenie o stopniu znacznym wydane przed 1 lipca 2014 r. zawierające jeden z symboli: 04-O, 05-R lub 10-N oraz wpis w punkcie 9 orzeczenia  "spełnia"  (do wglądu),
 • jedna fotografia o wymiarach 35 mm x 45 mm, odzwierciedlająca aktualny wizerunek osoby, której wniosek dotyczy, przedstawiająca tę osobę bez nakrycia głowy i okularów z ciemnymi szkłami,
 • dowód uiszczenia opłaty za wydanie karty parkingowej,
 • dokument poświadczający tożsamość (dowód osobisty lub paszport).


PLACÓWKI

 • wniosek placówki zainteresowanej wydaniem karty parkingowej,
 • dowód rejestracyjny pojazdu placówki (do wglądu) ,
 • dowód uiszczenia opłaty za wydanie karty parkingowej,
 • dokument poświadczający tożsamość osoby upoważnionej do reprezentowania placówki (dowód osobisty lub paszport).


SPOSÓB ZAŁATWIENIA SPRAWY

Kartę parkingową wydaje się na wniosek osoby niepełnosprawnej lub placówki.

Osoba niepełnosprawna składa wniosek osobiście (z wyjątkiem osób niepełnoletnich lub ubezwłasnowolnionych, za które wniosek składają odpowiednio: rodzice lub ustanowieni przez sąd opiekunowie lub kuratorzy).

Wniosek placówki składa osoba upoważniona do jej reprezentowania.

Wniosek osoby niepełnosprawnej składa się do wybranego przewodniczącego powiatowego zespołu do spraw orzekania o niepełnosprawności.

Wniosek placówki składa się do przewodniczącego zespołu właściwego ze względu na siedzibę palcówki.

Karta parkingowa wydawana jest wyłącznie na czas określony. Osobie niepełnosprawnej wydaje się kartę na okres ważności orzeczenia jednak nie dłużej niż na okres 5 lat, a placówce na okres 3 lat. Na jeden pojazd placówki wykorzystywany do przewozu osób niepełnosprawnych wydaje się jedną kartę parkingową.


TERMIN

W przeciągu 30 dni od dnia złożenia wniosku spełniającego wymogi formalne przewodniczący zespołu informuje osobę lub placówkę o terminie i miejscu odbioru karty parkingowej lub o odmowie przyznania karty wraz z uzasadnieniem (w przypadku niespełnienia warunków do otrzymania karty parkingowej).


TRYB ODWOŁAWCZY

Przepisy nie przewidują złożenia odwołania od informacji o odmowie przyznania karty parkingowej.


UWAGI

Wniosek o wydanie karty parkingowej oraz wszelkie informacje na temat trybu i zasad postępowania w zakresie wydawania kart parkingowych można uzyskać w Punkcie Obsługi Klienta.


OPŁATY

Opłata za wydanie karty parkingowej wynosi 21 zł. Wpłat należy dokonywać na konto zespołu.


 

Aktualności

 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6

Szpital Domowy

Ośrodek Terapii Nerwic dla Dzieci i Młodzieży w Orzeszu zaprasza do wzięcia udziału w nowym projekcie "Szpital Domowy". Szczegóły tutaj.

Magdalena Rogalska 02 Wrz 2019

Powrót do zdrowia-powrót do pracy

 POWRÓT DO ZDROWIA – POWRÓT DO PRACY Jeśli z powodu wypadku lub pogorszenia stanu zdrowia nie możesz wykonywać dotychczasowej pracy a chcesz być nadal aktywny zawodowo i żyć pełnią życia...

Magdalena Rogalska 09 Sie 2019

Projekty unijne dla niepełnosprawnych

Polecamy następujące projekty unijne:   Pogranicze bez barier Projekty MOPS współfinansowane przez UE Nie=pełnosprawni na rynku pracy Projekt LOK - Kierunek praca - kompleksowy porogram aktywizacji NEET dla osób do 29 r. ż.

Magdalena Rogalska 05 Mar 2019

Korzystne zmiany dla osób ze znacznym st…

Korzystne zmiany dla osób ze znacznym stopniem niepełnosprawności - dodatkowe pieniądze na leczenie i łatwiejszy dostęp do świadczeń.   Ze strony NFZ: "Od 1 lipca osoby ze znacznym stopniem niepełnosprawności, na mocy...

Magdalena Rogalska 06 Lip 2018

Aktywny samorząd

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Tychach zaprasza osoby niepełnosprawne do wzięcia udziału w programie "Aktywny samorząd". Szczegóły uczestnictwa w programie - warunki i terminy składania wniosków znajdują się tutaj

Magdalena Rogalska 20 Sie 2013

Wielozadaniowy Ośrodek Integracji

Wielozadaniowy Ośrodek Integracji zaprasza niepełnosprawnych mieszkańców miasta Tychy i ich rodziny a także osoby znajdujące się w trudniej sytuacji życiowej.   Punkt bezpłatnego poradnictwa (pracownika socjalnego i prawnika) znajduje się przy ul. Barona...

Magdalena Rogalska 02 Kwi 2013

Ważne

 • 1
 • 2
 • 3

Dowody w sprawie

Wszystkie osoby składające wnioski o wydanie orzeczeń, uprzejmie prosimy o przynoszenie ze sobą oryginałów dokumentacji medycznej, którą wraz z wnioskiem będą składać do akt sprawy. Po stwierdzeniu zgodności z oryginałem,...

Magdalena Rogalska - avatar Magdalena Rogalska 24 Maj 2013

Read more

Zaświadczenie lekarskie

Zaświadczenie wystawione przez lekarza prowadzącego JEST WAŻNE PRZEZ 30 DNI OD DATY WYSTAWIENIA! (Wniosek wraz z posiadaną dokumentacją medyczną należy złożyć w tym czasie w siedzibie Zespołu do Spraw Orzekania...

Magdalena Rogalska - avatar Magdalena Rogalska 30 Cze 2012

Read more

Składanie wniosków

Osoba niepełnosprawna posiadająca orzeczenie o niepełnosprawności lub o stopniu niepełnosprawności wydane na czas określony, może wystąpić z wnioskiem o wydanie orzeczenia o ponowne ustalenie stopnia niepełnosprawności, nie wcześniej niż 30...

Administrator - Mateja Mirosław - avatar Administrator - Mateja Mirosław 22 Kwi 2012

Read more

GODZINY PRACY
PUNKTU OBSŁUGI KLIENTA

od poniedziałku do środy

od 8.00 do 14.00

czwartek
od 8.00 do 17.00

piątek
od 8.00 do 13.00
43-100 Tychy
ul. Budowlanych 59
tel./fax: 032 438 20 50
bok@pzon-tychy.pl

 

 logo nieslyszacy

REDAKCJA STRONY