bip logo

Wersja dla niedowidzących:

belkagora

http://pzon-tychy.pl/components/com_gk3_photoslide/thumbs_big/296060slajd1.pnglink
http://pzon-tychy.pl/components/com_gk3_photoslide/thumbs_big/293595slajd2.pnglink
Składanie wniosków Składanie wniosków

belkadol

Realizacja celów.
Podstawowym celem działalności Powiatowego Zespołu do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności w Tychach jest działalność orzeczenicza czyli wydawanie zainteresowanym orzeczeń o niepełnosprawności (dla osób do 16 roku życia) oraz o stopniu niepełnosprawności bądź o wskazanich do ulg i uprawnień (dla osób powyżej 16 roku życia) oraz wydawanie legitymacji posiadaczom ww. orzeczeń. W ten sposób Zespół realizuje zadania określone w ustawie z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (tekst jednolity Dz.U. z 2016 r. poz. 2046, ze zm) oraz w aktach wykonawczych wydanych na jej podstawie. Od 1 lipca 2014 r. Przewodniczący Zespołu wydaje także karty parkingowe.

 

Orzeczenia wydawane są dla celów pozarentowych takich jak:

 • odpowiednie zatrudnienie,
 • pomoc społeczna,
 • świadczenia rodzinne,
 • rehabilitacja zawodowa i społeczna,
 • korzystanie z ulg i uprawnień na podstawie odrębnych przepisów (ulgi komunikacyjne, zwolnienia z abonamentów, zwolnienia podatkowe).


Zakres działania.

Zakres działania opisany jest w statucie Zespołu.

Do podstawowych zadań Zespołu należy:

 • przyjmowanie wniosków w sprawach ww. oraz zebranie materiału dowodowego dotyczącego naruszenia sprawności organizmu, możliwości funkcjonowania w życiu codziennym i pełnienia ról społecznych przez osobę wnioskującą,
 • kompleksowe dokumentowanie stanu zdrowia i sytuacji społecznej osoby zainteresowanej lub dziecka,
 • ocena stopnia naruszenia sprawności organizmu i jej konsekwencje dla samodzielnej egzystencji, pracy zawodowej itp. w oparciu o ustalone w przepisach prawa kryteria,
 • wydawanie orzeczeń o stopniu niepełnosprawności, o niepełnosprawności oraz o wskazaniach do ulg i uprawnień,
 • wystawianie legitymacji dla posiadaczy orzeczeń wydanych przez zespoły orzekające o niepełnosprawności,
 • wydawanie kart parkingowych,
 • rozpatrywanie odwołań od wydanych decyzji,
 • prowadzenie dokumentacji związanej ze działalnością Zespołu,
 • udzielanie wyczerpujących i kompetentnych informacji dotyczących: działalności Zespołu i przysługujących niepełnosprawnym ulg i uprawnień.


Obszar działalności.
Swoją właściwością Zespół obejmuje mieszkańców Miasta Tychy oraz mieszkańców Powiatu Bieruńsko-Lędzińskiego (miast: Bieruń, Lędziny, Imielin, gmin: Chełm Śląski i Bojszowy) za zgodą Wojewody Śląskiego na podstawie stosownego porozumienia pomiędzy miastem Tychy a powiatem Bieruńsko-Lędzińskim.

Aktualności

 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6

Szpital Domowy

Ośrodek Terapii Nerwic dla Dzieci i Młodzieży w Orzeszu zaprasza do wzięcia udziału w nowym projekcie "Szpital Domowy". Szczegóły tutaj.

Magdalena Rogalska 02 Wrz 2019

Powrót do zdrowia-powrót do pracy

 POWRÓT DO ZDROWIA – POWRÓT DO PRACY Jeśli z powodu wypadku lub pogorszenia stanu zdrowia nie możesz wykonywać dotychczasowej pracy a chcesz być nadal aktywny zawodowo i żyć pełnią życia...

Magdalena Rogalska 09 Sie 2019

Projekty unijne dla niepełnosprawnych

Polecamy następujące projekty unijne:   Pogranicze bez barier Projekty MOPS współfinansowane przez UE Nie=pełnosprawni na rynku pracy Projekt LOK - Kierunek praca - kompleksowy porogram aktywizacji NEET dla osób do 29 r. ż.

Magdalena Rogalska 05 Mar 2019

Korzystne zmiany dla osób ze znacznym st…

Korzystne zmiany dla osób ze znacznym stopniem niepełnosprawności - dodatkowe pieniądze na leczenie i łatwiejszy dostęp do świadczeń.   Ze strony NFZ: "Od 1 lipca osoby ze znacznym stopniem niepełnosprawności, na mocy...

Magdalena Rogalska 06 Lip 2018

Aktywny samorząd

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Tychach zaprasza osoby niepełnosprawne do wzięcia udziału w programie "Aktywny samorząd". Szczegóły uczestnictwa w programie - warunki i terminy składania wniosków znajdują się tutaj

Magdalena Rogalska 20 Sie 2013

Wielozadaniowy Ośrodek Integracji

Wielozadaniowy Ośrodek Integracji zaprasza niepełnosprawnych mieszkańców miasta Tychy i ich rodziny a także osoby znajdujące się w trudniej sytuacji życiowej.   Punkt bezpłatnego poradnictwa (pracownika socjalnego i prawnika) znajduje się przy ul. Barona...

Magdalena Rogalska 02 Kwi 2013

Ważne

 • 1
 • 2
 • 3

Dowody w sprawie

Wszystkie osoby składające wnioski o wydanie orzeczeń, uprzejmie prosimy o przynoszenie ze sobą oryginałów dokumentacji medycznej, którą wraz z wnioskiem będą składać do akt sprawy. Po stwierdzeniu zgodności z oryginałem,...

Magdalena Rogalska - avatar Magdalena Rogalska 24 Maj 2013

Read more

Zaświadczenie lekarskie

Zaświadczenie wystawione przez lekarza prowadzącego JEST WAŻNE PRZEZ 30 DNI OD DATY WYSTAWIENIA! (Wniosek wraz z posiadaną dokumentacją medyczną należy złożyć w tym czasie w siedzibie Zespołu do Spraw Orzekania...

Magdalena Rogalska - avatar Magdalena Rogalska 30 Cze 2012

Read more

Składanie wniosków

Osoba niepełnosprawna posiadająca orzeczenie o niepełnosprawności lub o stopniu niepełnosprawności wydane na czas określony, może wystąpić z wnioskiem o wydanie orzeczenia o ponowne ustalenie stopnia niepełnosprawności, nie wcześniej niż 30...

Administrator - Mateja Mirosław - avatar Administrator - Mateja Mirosław 22 Kwi 2012

Read more

GODZINY PRACY
PUNKTU OBSŁUGI KLIENTA

od poniedziałku do środy

od 8.00 do 14.00

czwartek
od 8.00 do 17.00

piątek
od 8.00 do 13.00
43-100 Tychy
ul. Budowlanych 59
tel./fax: 032 438 20 50
bok@pzon-tychy.pl

 

 logo nieslyszacy

REDAKCJA STRONY